Nasty Women x The Guardian

Nasty Women x The Guardian

404 Ink x HUCK Magazine

404 Ink x HUCK Magazine

Nasty Women x Huffington Post

Nasty Women x Huffington Post

Nasty Women: Sim Bajwa extract x The Pool

Nasty Women: Sim Bajwa extract x The Pool

Nasty Women: Jonatha Kottler extract x The Cut NY Mag

Nasty Women: Jonatha Kottler extract x The Cut NY Mag

Nasty Women x ELLE

Nasty Women x ELLE

Nasty Women x gal-dem

Nasty Women x gal-dem

Nasty Women x The Skinny

Nasty Women x The Skinny

404 Ink x The Scotsman

404 Ink x The Scotsman

404 Ink x The Bookseller

404 Ink x The Bookseller

Nasty Women x Refinery29

Nasty Women x Refinery29

Nasty Women x The List

Nasty Women x The List